van Top tot Teen
Pedicure & Schoonheidsspecialist
Brugveenseweg 67
3781 PG Voorthuizen

06-10907904
info@vantoptotteen.info

Pedicure & Schoonheidsspecialist Van Top tot Teen
 

oncologische voet

Waarom specilisatie oncolgische voet?

Om als behandelaar bewust te worden van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan is een gedegen opleiding noodzakelijk. Alleen een workshop is niet voldoende! Een pedicure opgeleid in oncologische voetverzorging heeft een uitgebreide scholing gehad en stages gelopen bij de Oncologisch verpleegkundige (Venlo veru en in Meander Amersfoort)  Dit alles opdat de OVV een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject in kan zetten in afstemming met de behandelend arts.

Als een kankerpatiënt onder behandeling is, dient men altijd een verwijsbrief van de behandelaar te overleggen. Er is toestemming nodig om een pedicure behandeling te ondergaan. Tevens dient de OVV op de hoogte te worden gesteld van de medicijnen en behandelvorm(en) die men ondergaat.

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een oncologisch voetzorgverlener kan op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voortkomen. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. De pedicure houdt zich aan het beroepsgeheim!